Home DK

Vælg Lederen Af Genetiske Analyser

Højgennemløbsteknologi møder fantastisk videnskabelig ekspertise

Uanset om du søger genanalyser af medicinske årsager eller til forskning og farmaceutisk anvendelse, kan vi hjælpe dig gennem din rejse. Slut dig til den lange liste af læger og patienter som har fundet den genetiske årsag til sjældne sygdomme, samt de forskere og farmaceutiske firmaer som har draget nytte af genetisk analyse til kliniske forsøg og medicinal innovation. Find de bedste terapimuligheder og opdag den fulde rækkevidde af genetisk indsigt du har brug for med CeGaT.

Forskning og Farmaceutiske løsninger

Til forskning og den farmaceutiske industri, tilbyder CeGaT en bred portfolio af sekventeringsservices og tumoranalyser. CeGaT genererer basen af data til kliniske studier og medicinske innovationer samt videreudvikler videnskab med deres egne fund.

Om Forskning- og Farmaceutiske løsninger

Vores vision er at gøre next-generation sekventering tilgængeligt for alle life science forskere og at bringe diagnostisk viden ind i sekventeringsservice. Vi bruger state-of-the-art sekventeringsteknologi. Dette, kombineret med vores fantastiske kundeservice og know-how opnået i klinisk diagnostik stiller os foran vores konkurrenter. Et hvert projekt hos CeGaT er overvåget af en dedikeret projektmanager fra start til slut. Vi er fleksible, og kan imødekomme kravene fra vores klienter.

Hvad du får:

 • Forarbejdning i forhold til diagnostiske standarder
 • Projektmanagement af dygtige eksperter
 • Tysk kvalitet

Alle vores services kan skræddersyes til dine behov, så som isolation af nukleinsyre, data output format, eller videre bioinformatiske analyser.

Sekventeringsservice

Helgenomsekventering

Få den mest omfattende samling af et individs genetiske information. Ved at sammenligne individet med et referencegenom, kan variationer blive studeret. Disse ændringer kan inkludere enkelnukleotide varianter (SNVer), små insertions og deletioner (indeler), copy number variationer (CNVer) og strukturelle varianter (SVer).

Helexomsekventerring

Hurtig og præcis, egnet til din research. CeGaT tilbyder en omfattende service fra DNA ekstrahering til skræddersyet dataanalyse. Anvendelsesområder og -mål for exomsekventering er divers og rangerer fra forskning i populations genetik, genetiske sygdomme eller sjældne sygdomme til tumorforskning.

Transkriptomsekventering

Analyse af alle RNA-molekyler i en biologiske prøve. Transkriptomsekventering benyttes i basal forskning så vel som klinisk forskning. Vi tilbyder heltranskriptomsekventering (WTS), så vel som sekventering af det kodende transkriptom (CTS) eller fleksible løsninger(TS).

Find ud af mere om vores omfattende sekventeringsservices og vælg den bedste løsning til din forskning. Yderligere sekventeringsservices er tilgængelige: Panel Sequencing, Ready to Load Sequencing, Single-cell RNA Sequencing, Small RNA Sequencing.

Mikrobiomanalyse

CeGaT`s Shotgun metagenomic sequencing is the best choice when microbiomes need to be thoroughly characterized, including accurate identification of microbial species and their functional repertoire.

Bateriel profilering

Bakteriel profilering giver mulighed for præcis fund af bakterier og archaea i forskellige prøvetyper, heriblandt afføring, hud, spyt, jord og i plantemateriale. Baseret på amplifikation og sekventering af 16S rRNA-genet er bakteriel profiling den optimale metode til mikrobiomprøver med relativt lille antal bakterier og archaea.

Metagenom profiling

Metagenom profilering giver en præcis detektering af alle mikrober (bakterier, archaea, svampe, protozoer, vira) og giver mulighed for analyse af deres funktionelle repertoire. Metagenom profilering, også kendt som shotgun metagenomics involverer sekventering af alle DNA-fragmenter. Metagenom profilering er det bedste valg når der er behov for omfattende karakterisering af mikrober, herunder en specifik identifikation af mikrobiale arter og deres funktionelle repertoire.

Applifikationer

Mikrobiomanalysen har mange mulige anvendelser og er blandt andet egnet til sygdomsovervågning, opdagelse af mikrobielle biomarkører, medicinudvikling og karakterisering af miljømæssige mikrobiomer.

Translationel Onkologi

Liquid biopsies

Anvendelsesmulighederne af liquid biopsi er talrig og spænder fra overvågning af tumorsygdomme, behandlingsrespons eller til tidlig opdagelse af terapiresistens. CeGaTs sekventering og digitale PCR-services giver pålidelige og nøjagtige insigter i liquid biopsier, fra nukleinsyre ekstrahering til skræddersyet dataanalyse. Dit projekt vi få gavn af vores mange års ekspertise i det diagnostiske felt og derfor fra vores strikte kvalitetsstandard og praktiske viden.

Tumor mutational burden

En biomarkør som er identificeret til at være særligt brugbar til immunterapi er tumor mutationel burden (TMB). TMB refererer til det antal af mutationer tilstede i en cancerpatients tumor og er kvantificeret som mutationer per million basepar (mut/Mbp). En anden nøglemarkør for immunterapi er microsatelite instability (MSI) status. Vi tilbyder forskellige løsninger til at bestemme TMB- og MSI-score som en del af dit studie, afhængigt af dine behov og tilgængeligheden af patientmateriale.

Immunologi

HLA Typing

Det Humane Leukocyt Antigen (HLA) system er en gruppe gener som koder for proteiner der bestemmer den menneskespecifikke immunrespons. CeGaTs HLA-sekventeringsservice tilbyder pålidelige og retvisende indsigter i HLA-typer. NGS-baseret HLA-typing kan identificere HLA-matchede donorpar til transplantation, facilitere individuel terapirespons ved hjælp af farmakogenetik eller give information på specifik respons til immunterapi til cancer. Vores service dækker alle trin, fra DNA ekstrahering til dataanalyse.

T-Cell Receptor Sequencing

Lokaliseret på overfladen af T-celler, T-cellereceptoren (TCR) er relevant for genkendelsen af antigener præsenteret ved de store histokompatibilitetskomplekse (MHC) molekyler på antigenpræsenterende celler. CeGaTs TCR-sekventeringsservice tilbyder evnen til at undersøge næsten hele T-cellerepertoiret. Vi tilbyder vores kunder information om diversitet, klonalitet så vel som ændringer i repertoiret eller enkelte TCR-cloner (TCR clone tracking) til forskellige tidspunkter.

Undersøgelse af TCR-repertoire kan give:

 • Indsigt i funktioner af T-celler i immunrespons, e.g., immunosuppression
 • Overvågning af medicinalterapier, så som immunterapier i cancer og relaterede ændringer i T-celle status
 • Forbedring af personaliseret medicin ved tumor-infiltrerende T-celleanalyse

Fremtidens Genetiske Forskning og Diagnostik Tilgængelig NU

Vi vokser kontinuerligt og udvider for at styrke vore position som den optimale partner til forskningprojekter – i dag og i morgen. Vores dedikerede ledelsesteam af forskere og bioinformatikkere arbejder i tæt samarbejde med dig for at udvikle den bedste strategi til dit projekt. Afhængigt af projectet vælger vi de bedst mulige library preperations og sekventeringsbetingelser på vores Illumina-platforme. Vi ville glæde os over at tilbyde dig vores prisvindende service. For at opnå førsteklassesresultater er alle projekter gjort in-house under videnskabelig overvågning. CeGaTs laboratorie er akkrediteret ifølge CAP/CLIA og DIN EN ISO/IEC 17025 og møder derfor højeste internationale standarder. Vi er et privatejet, uafhængigt firma som kun leverer hurtig, pålidelig og troværdig kvalitet lavet i Tyskland.

Start dit projekt nu!

Vi vil glædeligt diskutere sekventeringsmuligheder og finde løsninger specifikt skrædersyet dit kliniske studie eller forskningsprojekt. Når du kontakter os bedes du specificere prøveinformation, herunder udgangsmateriale, antal prøver, foretrukne library preperation mulighed, foretrukne sekventeringsdybde og nødvendig bioinformatik, hvis muligt.

Genetisk Diagnostik

Som pionerer i feltet af genetisk diagnostik, kombinerer CeGaT den nyeste sekventeringsteknologi med firmaets langvarige medicinske ekspertise til at identificere genetiske årsager til sygdomme samt tilbyder support til patientpleje. Slut dig til den lange liste af læger og patienter som har fundet den genetiske årsag til sjældne sygdomme. Find de bedste terapimuligheder og opdag den fulde rækkevidde af genetisk indsigt du har brug for med CeGaT.

Exom Diagnostik

CeGaT ExomeXtra® er designet til at generere de mest omfattende sekventeringsdata og giver et uovertruffet fundament til den bedste genetiske diagnostik på markedet. Få gavn af en unik fremgangsmåde som kombinerer fordelene af hel-exom sekventering (WES) og hel-genom sekventering(WGS) uden deres respektive ulemper. Designet udkonkurrerer kommercielt tilgængelige WES og WGS og øger diagnostisk udbytte. Sekventering med CeGaT ExomeXtra® dækker alle klinisk relevante regioner af genomet og medregner faktorer som ofte bliver overset ved almindelig genetisk testning. Derved giver CeGaT ExomeXtra® en uovertruffen base for den bedste genetiske diagnostik.

CeGaT ExomeXtra® – bedre end exom, klogere end genom:

 • >100x højt uniformt diagnostisk coverage
 • CNV-analyse inkluderet (øgning og tab af fulde exoner eller større regioner)
 • Mitokondriel genom includeret
 • Alle kendte dybe intronic og intergenic, sandsynligt patogene and patogene varianter inkluderet
 • Hvis Trio-Exom ikke er muligt, er andre typer familiekonstelationer mulige (så som Duo)
 • Redegør for reduceret penetrance, variabel expresivity, imprinting og mosaicism

Diagnostiske Paneler

Vores diagnostiske paneler assisterer dig i at sikre en klinisk diagnose, lave en forudsigende vurdering af sygdommen samt tillade tidlig terapeutisk indgriben. CeGaT har udviklet en lang række diagnostiske paneler til en bred vifte af sygdomsgrupper, de inkludeerer alt fra øjensygdomme til ciliopatier, samt et genetisk screeningspanel som undersøger de vigtigste genetiske risikofaktorer for en lang række sygdomme.

CeGaT`s Paneldiagnostik Giver en Præsis Diagnose:

 • Sekventering med CeGaT ExomeXtra®
 • Analyse af enkeltnukleotidvarianter (SNVs), små insertions og deletions (INDELs) og copynumber varianter (CNVs)
 • Kendte patogenske introniske varianter og fænotypeforbundne mtDNA hotspots inkluderet
 • Fuld mtDNA analyse mulig
 • Chance for identifikation af mosaicisme
 • Højt gennemsnitligt sekventerings coveage: >100x (Illumina NovaSeq 6000)
 • Medicinal rapport skrevet af et hold af eksperter inkl. læger specialiseret i menneskegenetik

Genetisk Tumor Diagnostik – CancerPrecision®

Identificering af nedarvede varianter og genetiske ændringer i tumoren giver værdifuld information for at kunne vælge den mest effektive behandling til hver patient. Med vores langvarige erfaring inden for gentestning, har vi bragt vores tumordiagnostiske værktøj til det næste niveau. Vi sigter efter at identificere alle terapeutiske relevante ændring i tumoren. Vi har optimeret taget enrichment og komplimenterer ved at sekventere på NovaSeq6000, den nyeste og mest pålidelige sekventeringsteknologi. Med vores interdisciplinære hold af eksperter finder vi og analyserer de genetiske varianter ansvarlig for tumorvækst, lægemiddelresistens, behandlingseffektivitet samt fremhæver potentielle farmaceutisk toksicitet.

CancerPrecision® er førstevalg indenfor genetisk diagnostik for cancerpatienter:

 • Fuld sekventering og analyse af 749 gener og fusioner i 33 gener
 • Højt gennemsnitligt sekventeringsdække for at opdage subklonale varianter: 500-1,000x
 • Tumor til Normalt vævs sammenligning
 • Varianter med potentiel terapeutisk relevans
 • Tumor Mutational Burden (TMB) bestemmelse/MSI forudsigelse
 • Homologous Recombination Deficiency (HRD) scorebestemmelse
 • Alle varianter er opdaget: SNVer, CNVer, InDeler, translokationer, germline-varianter
 • Omfattende skildring af cancer-relevante pathways
 • Målrettet RNA-baseret fusion transcipt analyse muligt (opdagelse af fusion transcripts med de-novo og kendte partnere i 106 gener)

Genetisk Tumor Diagnostik – Dine Muligheder

CancerDetect®

CancerDetect® giver mulighed for højt sensitiv opdagelse af handlingsegnede varianter via liquid biopsi med lavt tumorindhold og er derfor ideelt egnet til at overvåge og opfølgning på tumorsygdomme. Liquid biopsianalyse repræsenterer et optimalt alternativ test procedure hvis der ikke er tilgængeligt tumorvæv. Da kun en fraktion af de cirkulerende DNA er fra tumoren, er det nødvendigt at bruge yderst sensitive metoder til at detektere de minimale ctDNA-koncentrationer. Vi etablerede vores CancerDetect-panel ved brug af UMI-baseret teknologi, som opdager sekvensvarianter i de handlingsegnede og mest relevante hotspots. Ved yderset sensitiv detektering af tumorspecifikke biomarkører, kan analysen af ctDNA bruges som en markør til behandlingsrespons under medicinal opfølgning af sygdommen.

CancerNeo®

CancerNeo® identificerer neoantigener til personaliseret cancervaccinedesign. Personaliserede cancervacciner er et stærkt værktøj til at booste immunsystemets respons mod cancerceller. Sådanne patient-individualiserede vacciner kræver en dybdegående forståelse af alle tumormutationer samt kroppens MHC-typer. CeGaTs CancerNeo® giver den nødvendig indsigt til design af vacciner: Analysen af patientens tumor exomdata detekterer de tumorspecifikke mutationer og forudsiger neoepitoper, som er essentielle mål for tumor eliminering. Expressionen af neoantigenerne bliver bekræftet ved hel-RNA-sekventering (transkriptom) fra det samme FFPE-væv.

Yderligere tjenester

Find ud af mere om vores omfattende tumordiagnostik og vælg den bedste løsning for dine patienter. Yderligere diagnostiske tests er tilgængelige: CancerEssential®, Diagnostic Panel for Hereditary Tumor Diseases, Disease Prevention Panel.

Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT)

The Harmony® testen er en noninvasiv prænatal test. Cenata GmbH blev startet i sammarbejde mellem Labor Enders, CeGaT GmbH og Prof. Dr. Hinrichsen. Harmony® testen opdager pålideligt de mest almindelige kromosomsygdomme i ufødte børn.

Moderens blod indeholder, ikke blot genetisk information om moderen, men også om barnet fra en tidlig fase i graviditeten. Det såkaldte ”cell-free fetal DNA” (cffDNA) kan undersøges for tilstedeværelsen af kromosomsygdomme i det ufødte barn (e.g. trisomi 21 – ”Downsyndrom”) ved hjælp af Harmony® testen. Den informative værdi af Harmony® testen, især for trisomi 21 er derfor mange gange højere end ved traditionelle første-trimester-screeninger. Det eneste der er brug for, er en blodprøve fra moderen.

CeGaT – Din Optimale partner til Genetisk Diagnostik

Icon zur Darstellung einer Sequenzierung

In-house udviklet end-to-end bioinformatisk pipeline

Kliniske raporter baseret på up-to-date viden, undersøgt af fire specialister

Gratis VUS reevalueringsprogram

Valgfri pre- og post-testningskonsultation for dine patienter

Dedikeret Support

Vi er tilgængelige til at yde support i valget af diagnostisk strategi til individuelle patienter samt til diskussion af resultaterne af analysen. Vi beder dig venligst om at sende et resumé af patientens case (andre tests, fastslået diagnoser, fænotypebeskrivelse osv.)

Notér: Diagnostiske tests kan kun blive bestilt af sundhedspersonale med en gyldig lægelicens. Hvis du er en patient, bedes du spørge din speciallæge eller personlige læge om at udfylde og underskrive ordreformularen. For patienter uden human genetisk speciallæge tilbyder vi online genetisk rådgivning. Du kan finde flere informationer om online genetisk rådgivning her.

CeGaT har svaret til komplekse genetiske spørgsmål

Kontakt Os

Vi er tilgængelige til at yde support i at vælge diagnostisk strategi til individuelle patienter og til diskussion af analyseresultater.

Din Lokale Support

Michelle Christel Monjezi, M.Sc.

Business Manager Denmark & Norway

Mobile: +45 213 133 23
CeGaT: +49 7071 565 44 0
Fax: +49 7071 565 44 56
E-Mail: michelle.larsen@cegat.com